Akademia
Shop
Gallery

Prievidza

Regionálne kultúrne centrum
23.10.2020 20:00

Záhradnícka 19
971 01 Prievidza

+421 46 512 18 10
rkc@rkc.tsk.sk


Vstupné 13 €