Akademia
Shop
Gallery

Žilina

Mestské divadlo Žilina
23.11.2016 20:00

Horný val č. 3
010 01 Žilina

+421 41 56 40 750
pokladna@divadlozilina.eu

http://www.divadlozilina.eu/


Predpredaj 10 € / Na mieste 12 €